Как може да бъде направен, файл който е подготвен за печат от сепариран в композитен?

3185
Как може да бъде направен, файл който е подготвен за печат от сепариран в композитен?

Към проблемът има няколко подхода, в зависимост от крайната цел, която се преследва. В случай, че проектът не съдържа векторни елементи или е по-непретенциозен откъм полученото качество на печат може да се използва Adobe Photoshop. Това е по-сигурният откъм краен резултат начин. Има различни допълнения към Adobe Acrobat както и отделни софтуерни приложения, които могат да съберат сепарациите в композитен файл, но доста често крайният резултат може да бъде неочакван.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.