Как може да се избегне назъбването по контурите на текст при печат?

1589
Как може да се избегне назъбването по контурите на текст при печат?

Назъбването на контура на текстове при печат се получава тогава, когато текстът е подготвен за печат в продукт за растерна обработка каквато е Adobe Photoshop. Тъй като в съвременните представи за предпечат текста е векторен елемент, то добрата производствена практика изисква когато имаш комбинация между растер и вектор да използваш странираща програма, където да събереш двата елемента.

Интернет портал за печатни технологии.