Как най-точно може да се установи, колко трябва да бъде голямо гръбчето на книга?

2876
Как най-точно може да се установи, колко трябва да бъде голямо гръбчето на книга?

Добър вариант е да се направи макет на изделието в реален размер и да се премери дебелината, но дори и при използването на този способ ще получим приблизителен резултат. Най-добрият вариант е дизайнът на кориците и гръбчето да бъде създаден така, че да позволява известна промяна в размера.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.