Могат ли да бъдат конвертирани шрифтове за платформа Macintosh като такива за PC?

1992
Могат ли да бъдат конвертирани шрифтове за платформа Macintosh като такива за PC?

Да, възможно е. Необходимо е шрифтовете да бъдат компресирани в sit формат на Macintosh системата и впоследствие да бъдат разархивирани на PC. Необходимо е и изпозването на допълнителен софтуер като напр.FontLab за конвертирането и промяната на кодировката.

Интернет портал за печатни технологии.