Мога ли да превърна цветоотделен файл в композитен?

2124
Мога ли да превърна цветоотделен файл в композитен?
Да, възможно е. За целта се използва специализиран софтуер, например допълнението PDF Seps2Comp за Acrobat. Тази операция крие много рискове от некоректно изпълнение и не се препоръчва, ако не е наложителна.

Интернет портал за печатни технологии.