Може ли да бъде изчислена дължината на даден векторен контур с програма за предпечат, ако да-как?

2822
Може ли да бъде изчислена дължината на даден векторен контур с програма за предпечат, ако да-как?

Да, възможно е, с допълнителен безплатен модул към Corel Draw – Measure Perimeter. Трябва да се отбележи обаче, че за криви на Безие е слабо приложим или по-скоро твърде неточен. Това е така поради факта, че модулът не разполага с прецизен математически апарат, а прави изчисления на базата на многобройни апроксимации, по дължина на цялата крива. Във всички останали случаи, Measure Perimeter е достатъчно прецизен и отговаря в голяма степен на потребностите на повечето потребители.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.