Може ли да се запише файл работен в Indesign версия CS3, за версия CS2?

2607
Може ли да се запише файл работен в Indesign версия CS3, за версия CS2?

Да, възможно е. Начинът е да се запише файла като такъв с разширение *.inx и след това може да бъде отворен в Indesign версия CS2.

Интернет портал за печатни технологии.