Препоръчайте ми специализиран софтуер за проектиране на картонени опаковки.

1712
Препоръчайте ми специализиран софтуер за проектиране на картонени опаковки.
Можете да използвате софтуера EngView Package Designer. Към него получавате и библиотеки с готови щанци на кутии, папки и други.

Интернет портал за печатни технологии.