При страниране на книга има ли основни правила относно големина и вид на шрифта и разстояние, които е добре да се спазват?

4217
При страниране на книга има ли основни правила относно големина и вид на шрифта и разстояние, които е добре да се спазват?

За книги е препоръчително използване на шрифтове с големина от 6 до 16 пункта като шрифтовете с тези големини се наричат основни. По изключение (например в детски книги и буквари) се използват и по-големи размери. Изследвания показват, че за четене от разстояние 30 см на печатни шрифтове са най-благоприятни разнери от 8-12 при дължина на реда 90 мм. За най-подходящ се препоръчва размер на шрифта от 10 пункта. Изборът на подходяща междуредово разстояние е също важен независимо от кегела като в общият случай е добре да бъде с 1.5 – 2 пункта по-голямо.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.